Chrzest i Komunia

Rola chrztu i komunii w życiu chrześcijanina


Rok duszpasterski

W okresie przed wielkimi uroczystościami religijnymi kapłani zapraszają na nauki poświęcone teologii i liturgii (rok liturgiczny) nadchodzącego święta. Każda uroczystość związane jest z ważną zasadą religii, połączenie pomiędzy wiarą, życiem codziennym a liturgią. Silne doświadczenie liturgii polega na jedności stylu życia z głoszoną wiarą.

Założeniem, który ma posiadać Rok wiary, obchodzony przez wiernych chrześcijan, ma być zapewnienie warunków do pełnego i nowego poczucia wiary, wykorzystanie zaangażowania misyjnego na potrzeby ponownej nauki. Powinien także ukazać wspólne przyrzeczenie do lepszego odkrycia i nauk zasadniczych treści wiary, które znajdują się w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Katechizm musi stać się też podstawowym elementem umacniania w wierze, przede wszystkim dla tych, którzy winny dbać o zrozumienie prawdy chrześcijan.

Do najważniejszych czynności liturgicznych należą: ofiarowanie darów, modły, odnowy oraz ablucje, oraz pozostałe formy oddawania czci bogom i świętym. Liturgia chrześcijańska ma na celu upamiętniać wiarę o zbawieniu, śmierć oraz zmartwychwstanie Chrystusa, oraz budować wspólnotę wiernych. Liturgia obchodzona przez pełne zgromadzenie, choć specjalne role są zazwyczaj przewidziane dla osób w tym celu wyświęconych.

Advertisements


Przygotowania do chrztu

Organizacja ceremonii jaką jest chrzest, to zadanie wymagające mnóstwo zaangażowania, oraz wysiłku. jednakże jeżeli podejmiemy odpowiednie działania jak też właściwie skupimy się na najważniejszych zadaniach, wszystko uda się przygotować w sposób rewelacyjny. Na chrzest musimy zaprosić wszystkich krewnych jak też osoby z naszej społeczności, które mogą mieć pozytywny wpływ na życie potomka. Przygotowania do chrztu muszą obejmować tak organizację oficjalnej ceremonii jak również uroczystość dla przybyłych osób. Wiadome jest, iż każdy rodzic che aby jego dziecko prezentowało się idealnie w trakcie tych ceremonii. W osiągnięciu takiego celu pomogą nam doskonałe propozycje, dzięki którym zakupimy szatki do chrztu.Należy wybierać oferty cechujące się trwałością, po to aby podkreślić wagę tego wydarzenia oraz przekonać przybyłych krewnych do tego,że obdarzamy ich należytym uznaniem oraz doceniamy ich wsparcie. Kolejną sposobnością ku organizacji tak ważnej imprezy będzie pierwsza komunia narodzonego dziecka. Nie możemy dopuścić do tego aby okres dzielący te uroczystości stal się czasem, w którym będziemy myśleć o poprawie złego wrażenia z obecnej uroczystości. Zróbmy wszystko co tylko możemy aby komunia była czasem, w którym będziemy wspominać chrzest. Niech dodatki komunijne, oraz ich kupno, będą tymi zadaniami, jakie sprawią nam jedyny problem. Każdego roku które nas zbliża do siebie. Rok wiary – przeżywaj razem z nami.